tel. +48 786 816 736

Honorarium

      Honorarium za świadczone usługi ustalane jest w drodze negocjacji z klientem i uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. W zależności od rodzaju sprawy może być ustalane w stawce godzinowej lub ryczałtowo. Przeciętny koszt porady prawnej kształtuje się w granicach 100 – 250 złotych, w zależności od charakteru sprawy. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

      W sprawach sądowych zasadą jest wpłacenie przez zleceniodawcę zaliczki na poczet przyszłych kosztów, natomiast pozostała część wynagrodzenia uiszczana jest z chwilą zakończenia postępowania w danej instancji.

      Należność za świadczone usługi może być dokonana osobiście w siedzibie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski o numerze: 15 1050 1559 1000 0092 0568 6042.
Kancelaria Adwokacka
70-387 Szczecin
ul. Tarczyńskiego 4/1
tel. +48 786 816 736